styczeń 2016

Jak zapisać dziecko do edukacji domowej DANIELA?

24 stycznia 2016|

Dokumenty, które składają Rodzice (Opiekunowie prawni) 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego (dla dzieci z „Zerówki” i dzieci z edukacji wczesnoszkolnej) w formie „nauki poza szkołą”. 2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji. 3. Oświadczenie Rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia. 4. Zobowiązanie [...]

Jakie są zajęcia dodatkowe w edukacji domowej?

24 stycznia 2016|

BASEN we wtorki o 16:00 Dodatkowo dla chętnych jest zorganizowana lekcja na basenie we wtorki o godz. 16.00 przy ul. Wilczy Dół (Kabaty). Dodatkowa opłata: 17 zł za zajęcia w grupie do 12 osób.

Kto koordynuje edukację domową w DANIELU?

24 stycznia 2016|

Koordynatorem grupy edukacji domowej jest pani Angelika Booher Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:tel. 512-184-805

Jakie zajęcia proponujemy w ramach edukacji domowej?

24 stycznia 2016|

Obecnie pod patronatem Centrum Edukacji DANIEL funkcjonuje grupa dzieci edukacji domowej w wieku klas 0-3. Proponujemy dla grupy regularnie dwa razy w tygodniu następujące zajęcia: ZAJĘCIA OGÓLNE - poniedziałki w godzinach: 9.00-12.30 Są to 3,5 godzinne zajęcia ogólne prowadzone przez nauczycielkę pedagogiki M. Montessori. Są to zajęcia z elementami wiedzy z podstawy programowej prowadzone w konwencji [...]

wrzesień 2015

Czym się wyróżnia edukacja domowa DANIEL?

15 września 2015|

Edukacja domowa DANIEL to nauka dziecka  w warunkach domowych prowadzona przez rodzica lub edukatora. Jej zaletą jest indywidualne podejście do dziecka, zwrócenie uwagi na tok myślowy dziecka, obserwowanie postępów. Edukacja domowa zapewnia 100% uwagi nauczyciela/ edukatora na dziecku, które tego potrzebuje.