Centrum Edukacji DANIEL – placówki edukacyjne z wartościami chrześcijańskimi na granicy Ursynowa i Wilanowa. Prowadzimy edukację z elementami Montessori i Freineta.

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA

SZKOŁA MUZYCZNA

EDUKACJA DOMOWA

Od 2013 roku prowadzimy działalność edukacyjną dzieci i młodzieży. Szkolimy pedagogów, nauczycieli, a także rodziców naszych uczniów. Chcemy, aby dom i szkoła wspierały się, uzupełniały i stanowiły wspólny system edukacyjny.

Prowadzimy 4 placówki edukacyjne, organizujemy warsztaty i konferencje.
Od 2018 r. do Centrum Edukacji DANIEL włączyliśmy także Szkołę Muzyczną Missio Musica.

DANIEL – takim imieniem nazwaliśmy Centrum Edukacji: przedszkole, szkołę, edukację domową.

DANIEL jest bohaterem biblijnym, który rzuca nam wyzwanie. Jako młody chłopiec rozpoczyna służbę na dworze Króla. Na początku jest sam, pozbawiony wsparcia i moralnej pomocy ze strony dorosłych. Mimo to, nie traci wiary, wzrasta i rozwija się w relacji z Bogiem, nawiązuje przyjaźnie. Daniel daje się poznać jako chłopiec o prawym sumieniu, ukształtowanym charakterze, szczerze stający w obronie wartości, w które wierzy. Umiejętnie przewodzi grupie przyjaciół. Jako dojrzały mężczyzna staje się mądrym, odważnym i wpływowym urzędnikiem. Jest całkowicie oddany Bogu, napełniony miłością do swojego kraju…

Pragniemy, żeby dzieci w naszych placówkach podążały za Panem Bogiem, tak jak to czynił Daniel. Dlatego pokazujemy im pełną pasji postać Pana Boga w pięknie przyrody, w muzyce, w sztuce, w pomocy drugiemu człowiekowi. Rozwijamy w nich umiejętności komunikacyjne, zdolność do nazywania i wyrażania własnych emocji, i potrzeb. Chcemy, aby poznawały wartości takie jak miłość, prawda, odwaga, odpowiedzialność, szczerość.

Naszą wizją jest kształtowanie dzieci i młodzieży tak, aby odważnie szły w świat zachowując w sercu Boże wartości.

JAK POWSTAŁO CENTRUM EDUKACJI DANIEL?

Zaczęliśmy od założenia Chrześcijańskiego Przedszkola DANIEL, które powstało w styczniu 2013 przy ul. Dereniowej 52/54. Było początkiem spełniania marzenia o wizji edukacji chrześcijańskiej na Ursynowie. Marta Miłuńska i Magdalena Jeleń – dyrektorki przedszkola – myślały o stworzeniu małego laboratorium edukacji, pełnego doświadczeń przyrodniczych, gier matematycznych, wierszy, zabaw językowych, pełnego śpiewu i muzyki. Marzyły o stworzeniu przestrzeni do rozwoju społecznego; miejsca, w którym dzieci poznają wartości chrześcijańskie, uczą się wyrażać emocje.
Do Daniela dołączyła pełna pasji i kompetencji grupa pedagogów, pracujących z dziećmi dydaktycznie, wychowawczo i specjalistycznie, metodą Marii Montessori. To dzięki nim DANIEL stał się wyjątkowym miejscem i zaczął bardzo dynamicznie rozwijać.
Daniel stał się również szkołą, która wpisała się w potrzeby mieszkańców Ursynowa i okolic, co miało swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie chętnych uczniów.
Tu rozpoczął się nowy rozdział – poszukiwanie stałego własnego miejsca.
Przeprowadzka do budynku przy ul. Nowoursynowskiej 154A odbyła się w 2015r.
Centrum Edukacji DANIEL stale się rozwija, dzięki prowadzeniu i opiece przez Fundację Edukację z Wartościami. Stawianie nowych wyzwań, podnoszenie kwalifikacji kadry, podążanie za bieżącymi potrzebami lokalnej społeczności, a nawet nadążanie za europejskimi trendami nowoczesnej edukacji, to główne kierunki rozwoju, wytyczane przez Fundację. Każda dziedzina opiera się na spójnym systemie wartości chrześcijańskich.

PEDAGODZY Z WARTOŚCIAMI

Jesteśmy grupą pedagogów, która pracuje z pasji i radości bycia z dzieckiem. Naszym fundamentem są wartości chrześcijańskie. Traktujemy każde dziecko jako cudowny dar Boży. Dbamy o to, aby dzieci wzrastały w charakterze, by poznawały wartość współpracy w grupie i uczyły się szacunku. Uczymy je wyrażać emocje i konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Dojrzałości uczą się poprzez przyznawanie się do błędu i przebaczanie.
Kluczem dla nas RELACJA, jaka tworzy się między uczniami, a także między uczniem i nauczycielem. Dbamy o to, aby była to relacja szacunku, miłości, szanowania granic drugiej osoby. Zależy nam na współpracy z całymi Rodzinami w procesie edukacji dzieci. Pracujemy elementami Porozumienia Bez Przemocy.

W placówkach Centrum Edukacji DANIEL tworzymy bezpieczną przestrzeń dla rozwoju dzieci i młodzieży. Jesteśmy zdania, że człowiek realizujący powołanie, zgodnie z talentami, kiedy wypełnia wolę Boga w swoim życiu. To daje radość i pomaga przezwyciężać słabości.

Świetnie wykształcona, profesjonalna Kadra Pedagogiczna tworzy zespół, w którym każdy spełnia swoje powołanie. W naszej kadrze oprócz wychowawców, pomocników, anglisty, plastyka, wuefisty jest psycholog, logopeda, terapeuta dziecięcy, terapeuta sensoryczny. Zależy nam, aby wszechstronnie zatroszczyć się o rozwój dzieci.
Nauczyciele w DANIELU są pełni pasji i radości! Można powiedzieć, że dla wielu są:

  • wzorami, ponieważ świadczą swoim codziennym zachowaniem o dobrych wartościach, którymi żyją,
  • przyjaciółmi, ponieważ wspierają,
  • mentorami, ponieważ potrafią się wzajemnie inspirować i motywować.
    W Centrum Edukacji DANIEL wszyscy pracownicy są ważni. Wszyscy tworzą atmosferę tego miejsca.

CENTRUM EDUKACJI DANIEL – MIEJSCE Z WARTOŚCIAMI

Nasz budynek Centrum Edukacji z Wartościami DANIEL przy ul. Nowoursynowskiej 154a w Warszawie, to 3500 m2 powierzchni stworzonej dla dzieci i młodzieży.

Nasze przedszkole i sale edukacji wczesnoszkolnej są w pełni wyposażone zgodnie z wytycznymi systemu edukacji montessoriańskiej. Pracownie starszych klas są dostosowane do prowadzenia zajęć metodą warsztatów, w oparciu o wykorzystywanie TIK w edukacji. Komfortowe warunki, kameralne klasy, pomoce dydaktyczne do każdego przedmiotu, to nasza stale powiększająca się baza zasobów.

Dzięki podziałowi budynku na dwa poziomy, możemy bezkolizyjnie prowadzić wszystkie placówki.
Na I piętrze, w salach, które są wyciszone, funkcjonuje przedszkole oraz klasy młodsze. Tu mieści się także kuchnia i jadalnia.
Na II piętrze przestrzeń wypełniają sale klas starszych, gabinety Dyrekcji i Fundacji. Tutaj znajduje się również sala konferencyjna, wyposażona w system techniczny audiowizualny, nagłośnieniowy, z wydzieloną sceną i zapleczem. Sala służy placówkom Daniel, podczas szkolnych akademii, zebrań, świąt, szkoleń. Odbywają się w niej również konferencje, koncerty muzyczne, przedstawienia, ogólnopolskie zjazdy, czy spotkania podczas wymian uczniowskich ze szkołami partnerskimi. Sala pomieści około 220 osób.