Edukacja domowa DANIEL to nauka dziecka  w warunkach domowych prowadzona przez rodzica lub edukatora.
Jej zaletą jest indywidualne podejście do dziecka, zwrócenie uwagi na tok myślowy dziecka, obserwowanie postępów.
Edukacja domowa zapewnia 100% uwagi nauczyciela/ edukatora na dziecku, które tego potrzebuje.