JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO  / PRZEDSZKOLA / SZKOŁY?

1. UMÓWIENIE SPOTKANIA

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie z dyrekcją placówki.

Kontakt telefoniczny:
Szkoła: 795-007-202
Przedszkole: 795-007-202
Mailowy: biuro@daniel.edu.pl

2. SPOTKANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW Z DYREKTOREM PLACÓWKI

Bardzo ważne jest dla nas poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań oraz omówienie zasad współpracy.

Podczas spotkania przedstawimy wizję i charakter naszej placówki oraz ofertę edukacyjną DANIELA. Pokażemy sale edukacyjne wyposażone w pomoce M. Montessori oraz oddzielne sale dedykowane zajęciom języków obcych, integracji sensorycznej i logopedii.

Po spotkaniu z Dyrekcją, dziecko odbywa w szkole 3 dni próbne. Przebieg tych trzech dni jest oceniany przed pedagogów, psychologa szkolnego oraz  na podstawie funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Po pozytywnej kwalifikacji rozpoczynamy część formalną.

3. PODPISUJEMY UMOWĘ

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka / przedszkola lub szkoły należy w terminie 14 dni dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz podpisać umowę.

Przed podpisaniem umowy bardzo prosimy o zapoznanie się z podstawowymi dokumentami  dostępnymi w sekretariacie oraz ze STATUTEM Przedszkola / Szkoły

Opłaty w Centrum Edukacji DANIEL

  • Czesne Przedszkole 19 800 zł rocznie
  • Czesne Szkoła 19 800 zł rocznie
  • Wpisowe: 1000 zł do każdej z placówek
  • Atrakcyjne zniżki dla Rodzeństwa!
  • Możliwość płatności jednorazowej, w 2, 10 lub 12 ratach.

Komplet dokumentów tj. roczną umowę oraz ankietę szczegółową przekazujemy Państwu po indywidualnych ustaleniach.
Wypełniony komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie DANIELA na I piętrze.

4. WPŁACENIE WPISOWEGO I CZESNEGO

Wpłacenie wpisowego do 14 dni po otrzymaniu pozytywnej kwalifikacji dziecka do wybranej placówki jest ostatecznym potwierdzeniem Państwa decyzji.
Wysokość wpisowego wynosi 1000 zł, należy je wpłacić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe za … (imię i nazwisko dziecka)”
Chrześcijańskie Przedszkole DANIEL
ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
mBank:
*72 1140 1977 0000 2831 9500 1001*

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa DANIEL
ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
mBank:
*25 1140 1977 0000 5080 4000 1001*