JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO ŻŁOBKA / PRZEDSZKOLA / SZKOŁY?

1. UMÓWIENIE SPOTKANIA

Zapraszamy Rodziców wraz z Dziećmi na Dzień Otwarty w naszym Integracyjnym Chrześcijańskim Przedszkolu Daniel w dniu
5 lutego 2020 o godzinie 10:00.

UWAGA! Na rok 2020 / 2021 mamy w szkole jeszcze kilka miejsc tylko do klasy 4.

Prosimy o kontakt telefoniczny:
przedszkole, szkoła: 795-007-202
żłobek: 795-007-202
lub mailowy: biuro@daniel.edu.pl.

Pracownicy biura odpowiedzą na Państwa wstępne pytania oraz  ustalą dogodny termin spotkania z dyrekcją lub koordynatorem placówki.

2. SPOTKANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW Z DYREKTOREM PLACÓWKI

Bardzo ważne jest dla nas poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań oraz omówienie zasad współpracy.

Podczas spotkania przedstawimy wizję i charakter naszej placówki oraz ofertę edukacyjną DANIELA. Pokażemy sale edukacyjne wyposażone w pomoce M. Montessori oraz oddzielne sale dedykowane zajęciom: plastyki, języków obcych, muzyki, integracji sensorycznej i logopedii.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w profesjonalnej sali fitness Calypso (250 mkw, na poziomie -1 w budynku).

Po spotkaniu z Dyrekcją, dziecko odbywa w szkole 3 dni próbne. Przebieg tych trzech dni jest oceniany przed pedagogów, psychologa szkolnego oraz  na podstawie funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Po pozytywnej kwalifikacji rozpoczynamy część formalną.

3. PODPISUJEMY UMOWĘ

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka / przedszkola lub szkoły należy w terminie 14 dni dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz podpisać umowę.

Przed podpisaniem umowy bardzo prosimy o zapoznanie się z podstawowymi dokumentami  dostępnymi w sekretariacie oraz ze STATUTEM Przedszkola / Szkoły

Opłaty w Centrum Edukacji DANIEL

  • Czesne Żłobek 18 000 zł rocznie
  • Czesne Przedszkole 16 200 zł rocznie
  • Czesne Szkoła 14 400 zł rocznie
  • Wpisowe: 1000 zł do każdej z placówek
  • Atrakcyjne zniżki dla Rodzeństwa!
  • Możliwość płatności jednorazowej, w 2 ratach, w 10 lub 12.

Komplet dokumentów tj. roczną umowę oraz ankietę szczegółową przekazujemy Państwu po indywidualnych ustaleniach.
Wypełniony komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie DANIELA na I piętrze.

4. WPŁACENIE WPISOWEGO I CZESNEGO

Wpłacenie wpisowego do 14 dni po otrzymaniu pozytywnej kwalifikacji dziecka do wybranej placówki jest ostatecznym potwierdzeniem Państwa decyzji.
Wysokość wpisowego wynosi 1000 zł, należy je wpłacić przelewem na konto z dopiskiem “wpisowe za … (imię i nazwisko dziecka)”
Chrześcijańskie Przedszkole DANIEL
ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
mBank:
*72 1140 1977 0000 2831 9500 1001*

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa DANIEL
ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
mBank:
*25 1140 1977 0000 5080 4000 1001*