Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości

Prz 22,6

Zależy nam, aby każde dziecko rozwijało swoje talenty i w przyszłości odnalazło swoje powołanie, dlatego podążamy za tym Słowem z Pisma Świętego.

Na czym polega Edukacja Chrześcijańska w Centrum Edukacyjnym „Daniel”?

Najważniejszymi wartościami Rodziców naszych uczniów jak i naszych Nauczycieli, które są przekazywane wychowankom to: wiara w Boga, uczciwość i pomoc innym. Dlatego dzień rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. To dla nas fundament codziennego działania.

W oparciu o uniwersalne wartości biblijne, kulturowe oraz etyczne, które stanowią podstawę i punkt wyjścia dla każdego programu nauczania, integrujemy rodziców dzieci z rodzin z wielu wyznań chrześcijańskich m.in.  katolickich, ewangelicznych, prawosławnych.

Tworzymy nowoczesne i wielokulturowe placówki edukacyjne, w których stawiamy na samodzielne myślenie uczniów oraz umiejętność komunikacji, promujemy kulturalne zachowanie i savoir vivre.

Jesteśmy wrażliwi – uczymy nasze dzieci oddziaływania społecznego i dzielenia się miłością.

Każde dziecko jest cudownym Dzieckiem Bożym, jest wyjątkowe dlatego:

  • zasługuje na szacunek ze strony dorosłych i kolegów
  • samo uczy się okazywać szacunek innym,
  • rozwija się w każdym obszarze, z naciskiem na swoje silne strony,
  • chcemy, aby czuło się wyjątkowo w miejscu, które razem tworzymy,
  • uczymy je wyrażać emocje w sposób konstruktywny, rozwiązywać konflikty, przepraszać i przebaczać,
  • pragniemy, aby dzieci były koleżeńskie i pomocne, stawały w obronie słabszych.

Dlatego ważna jest dla nas przestrzeń dla rozwoju dzieci pełna miłości i akceptacji, bezpieczna, sprzyjająca do twórczych działań

NASZA WIZJA EDUKACJI Z WARTOŚCIAMI

Pragniemy kształtować dzieci tak, aby odważnie szły w świat zachowując w sercu Boże Wartości

Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole, naszą szkołę?

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z WARTOŚCIAMI

Naszym fundamentem są wartości chrześcijańskie. ​Dbamy o to, aby dzieci wzrastały w charakterze i dojrzałości, poznawały wartość współpracy w grupie, empatii, szacunku do siebie nawzajem i dorosłych, uczyły się przyznawać do błędu i przebaczać. Pracujemy elementami Porozumienia Bez Przemocy.

PRACUJEMY INNOWACYJNIE

​Nasi nauczyciele korzystają z nowoczesnych metod pracy. Czerpiemy z bogactwa pedagogiki  M.Montessori, C. Freineta, J.Korczaka. Zależy nam na tym, by dzieci poznawały świat przez doświadczenie.

PRACUJEMY NAD UZDOLNIENIAMI I POTRZEBAMI KAŻDEGO UCZNIA

Dostrzegamy mocne strony oraz talenty naszych uczniów. Rozwijamy ich zainteresowania i uzdolnienia. Oceniamy postępy edukacyjne dzieci opisowo, nie punktowo. Chcemy, żeby każdy odnosił się do własnych sukcesów, a nie porównywał się z innymi. Jesteśmy szkołą, w której każde dziecko traktowane jest z szacunkiem.

W NASZEJ SZKOLE NIE MA DZWONKA – jesteśmy szkołą Montessori!

W naszej szkole dzieci same mogą zdecydować o tym kiedy potrzebują odpoczynku lub przerwy. Zajęcia odbywają się zarówno przy stolikach, jak i na dywanie. Jest czas na pracę indywidualną oraz grupową, która wspaniale uczy współpracy.

SKUTECZNIE UCZYMY JĘZYKÓW OBCYCH

Rozpocznijmy podróż poznawania świata języka angielskiego od pierwszej klasy, z 5 godzinami tygodniowo poświęconymi na jego naukę. Ale to nie koniec! Już od czwartej klasy poszerzamy horyzonty, ucząc dodatkowego języka obcego. W klasach 7 i 8 przygotowujemy ich specjalnie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, zapewniając dodatkowe godziny nauki.