Koordynatorem grupy edukacji domowej jest pani Angelika Booher

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:
tel. 512-184-805