„Praca z dzieckiem do 3 roku życia w pedagogice M. Montessori”

 

Termin szkolenia:  17-19.03.2017

Czas trwania szkolenia: 17 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia:  370 zł/osoba

 

Osoba prowadząca:

mgr Izabella Jakubiuk –  dyplomowany nauczyciel  infant and todllers, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Karolina Jankowska– Pedagog, nauczyciel  wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z głównymi  założeniami pedagogiki M. Montessori
 • Organizacja  otoczenia dla dzieci do lat 3
 • Komunikacja z dziećmi
 • Prezentacja Materiału rozwojowego

Program szkolenia:

 • Zapoznanie z głównymi  założeniami pedagogiki M. Montessori\ Filozofia
 • Organizacja  otoczenia dla dzieci do lat 3
 • Trening czystości
 • Spożywanie posiłków
 • Relaks – odpoczynek
 • Duża motoryka
 • Komunikacja z dziećmi
 • Sposób komunikacji między dziećmi
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecko –dziecko
 • Sposób komunikacji  nauczyciel dziecko
 • Prezentacja Materiału rozwojowego
 • Życie praktyczne
 • Sensoryka
 • Język
 • Sztuka

Forma prowadzenia zajęć:  wstęp teoretyczny, omówienie konkretnych sytuacji, prezentacja pomocy.

Korzyści z uczestnictwa:

Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą mieli wiedzę  i umiejętności do pracy z dziećmi od roku do trzech lat.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów, oraz zaświadczenie  potwierdzające udział w 17 godzinach szkolenia.

Chcesz się zapisać?  Wypełnij -> zgłoszenie

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@daniel.edu.pl