Edukacja jest naturalnym procesem. Nie polega na słuchaniu, lecz na zdobywaniu doświadczenia.

M.Montessori

“Pozwól dziecku się wypowiedzieć – pozwól m się wyrazić”

C. Freinet

SZKOŁA PODSTAWOWA DANIEL

LEW SZKOŁY

Szkoła Podstawowa DANIEL to nowoczesna placówka, w której edukacja odbywa się z elementami systemu M. Montessori oraz według zasad pedagogiki Celestyna Freineta. Wprowadzanie elementów jego metodyki pomaga w wyeliminowaniu dominacji systemowego wychowania, eliminuje nadmierny formalizm i rygor, które często towarzyszą tradycyjnemu nauczaniu. Prowadzenie klas młodszych programem napisanym w systemie Montessori, budzi w dzieciach chęć poznania, uczenia się i rozwijania własnego talentu.

Stawiamy na rozwój indywidualny dziecka, pomagając mu wybrać własną ścieżkę zainteresowań. Dlatego w naszej szkole podstawowej mamy po jednym oddziale w każdym roczniku, a klasy nie liczą więcej niż 15 osób. To zapewnia najlepsze warunki do pracy, prowadzenia zajęć, warsztatów.

Punktem wyjściowym w pracy z uczniami jest ekspresja. Cały proces edukacyjny ucznia jest kompilacją zajęć pedagogicznych oraz dydaktycznych. W małych grupach indywidualizujemy z lekkością zadania, ćwiczenia. Mamy możliwość dostrzeżenia słabych punktów i niespiesznego wyćwiczenia potrzebnych umiejętności.

„Pozwól dziecku się wypowiedzieć – pozwól mu się wyrazić” – C.Freinet

Zapewniamy w naszej szkole:

 • opiekę wykwalifikowanej, pełnej pasji kadry pedagogicznej
 • nowoczesne, przestronne sale Montessori dla klas I-III
 • sale tematyczne, warsztatowe dla klas IV – VIII
 • wyjazdy na Zielone Szkoły
 • zajęcia WF o różnym rodzaju aktywności (fitness, taniec, basen)
 • konferencje młodzieżowe, dla rodziców
 • dostępność szkoły muzycznej w tym samym budynku
 • smaczne posiłki odpowiednio dobrane do diety ucznia
 • bezpieczeństwo i brak przemocy

Zajęcia w szkole:

 • Zajęcia edukacyjne są prowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Pracujemy metodami Marii Montessori i C. Freineta.
 • Rozwijamy dziecięce umiejętności matematczne w oparciu o program „Dziecięcej matematyki” E.Gruszczyk- Kolczyńskiej.
 • Rozwijamy umiejętności grafomotoryczne poprzez metody praktyczne, pracujemy „Metodą Dobrego Startu” M.Bogdanowicz
 • Edukacja przyrodnicza opiera się na eksperymentowaniu i doświadczaniu przyrody
 • Język angielski jest prowadzony 5 godzin w tygodniu
 • Prowadzone są spotkania anglojęzyczne z gośćmi
 • Zajęcia sportowe (wf) odbywa się w formie 3 rodzajów zajęć sportowych, w tym basenu
 • Zajęcia muzyki prowadzone innowacyjną metodą Lidii Bajkowskiej
 • Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Gimnastyka korekcyjna, nauka prawidłowej postawy, elementy masażu
 • Diagnozy przesiewowe prowadzone przez logopedę, psychologa
 • Zajęcia terapeutyczne oparte na metodzie Porozumienia Bez Przemoc
  ***
  Prowadzimy zajęcia dodatkowe:
 • Amatorska Szkoła Szachowa,
 • koło historyczne Sensacje XX wieku,
 • English Club,
 • koło matematyczne,
 • polonistyczne.