Przedszkole DANIEL na Ursynowie

LEW PRZEDSZKOLA

Zapraszamy do  Przedszkola w Centrum Edukacji DANIEL przy ul. Nowoursynowskiej 154A, na granicy 2 dzielnic: Ursynowa i Wilanowa.

ZAPEWNIAMY:
* opiekę wykwalifikowanej, pełnej pasji kadry pedagogicznej
* piękne, przestronne, pełne światła sale z dostępem do łazienki dla dzieci
* ciekawe zajęcia rozwojowe dla Przedszkolaków (oferta opisana jest poniżej)
* smaczne posiłki odpowiednio dobrane do diety dziecka, które dzieci jedzą w jadalni
* bezpieczeństwo przebywania w przedszkolu

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem dnia i proponowanymi zajęciami.
Do zobaczenia w Danielu!

Grupy

W grupach przedszkolnych uczą się dzieci w różnym wieku. Zależy nam na stworzeniu atmosfery podobnej rodzinie, w której młodsze dzieci obserwują starsze i uczą się od nich, a starsze nabywają kompetencji społecznych i uczą się – ucząc młodszych. Niewątpliwymi zaletami współdziałania ze sobą dzieci z kilku roczników jest możliwość rozwijania niezależności od dorosłych, samodzielności oraz empatii. Przedszkolak w ciągu dnia działa korzystając z wybranych samodzielnie pomocy montessoriańskich. Swoboda wyboru dotyczy również miejsca, czasu i tempa pracy.

Sale i otoczenie

Maria Montessori podkreślała, że świat dziecka powinien być uporządkowany. Dzień musi mieć określoną strukturę i składać się z niezawodnych rytuałów. W naszym Przedszkolu otoczenie jest zorganizowane logicznie i estetycznie. W salach dominuje biały kolor i drewno, nie ma krzykliwych ozdób ani malowideł – tak charakterystycznych dla współczesnych przedszkoli. Dzięki temu naszym przedszkolakom łatwiej zachować koncentrację, czuć pokój i bezpieczeństwo.
Zgodnie z koncepcją Montessori ład i porządek panujące w sali przekładają się na wewnętrzne uporządkowanie dziecka. Dzieci nie korzystają z zabawek w czasie pracy własnej, w sali znajdują się jedynie pomoce dydaktyczne, ułożone w zgodzie z rozwojem dziecka.

Samodzielność

Nasze przedszkolaki uczą się byś samodzielne. Nauczyciel nie wyręcza dzieci kiedy uczą się jak myć buzie, twarz, zęby. Ważnym elementem edukacji praktycznego życia jest zachowanie w toalecie, właściwe zachowanie się przy stole, nakrywanie i sprzątanie po posiłkach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Rezultatem usamodzielnienia się jest to, że dzieci są zaradne, czują się sprawcze i silne.
Dziecko nie tylko samodzielnie wybiera rodzaj i miejsce pracy, ale także musi je właściwie przygotować. Po zakończeniu zajęć jego obowiązkiem jest również uporządkowanie miejsca, w którym przebywało.

Program wychowania przedszkolnego

W Chrześcijańskim przedszkolu Daniel realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, we właściwy dla Edukacji Montessori sposób. Uwzględniamy następujące obszary tematyczne:

● bezpieczeństwo, adaptacja, integracja,
● ćwiczenia praktycznego dnia,
● kształcenie zmysłów,
● edukacja matematyczna,
● edukacja językowa,
● wychowanie religijne,
● wychowanie dla kultury życia,
● wychowanie przez sztukę.

Plan dnia przedszkola

8:45- 11:00 Czas pracy własnej

11:00- 11:30 Mała przekąska, zajęcia rozwijające (język angielski, rytmika, zajęcia ruchowe korekcyjne, zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne )

11:30- 12:30 Klub Małego Podróżnika czyli spacer lub wyjście na plac zabaw, w czasie niepogody zajęcia na sali fitness Calypso na poziomie -1

12:30- 13:00 Jemy obiad

13:00- 14:00 Odpoczynek po obiedzie, czyli „Bajkowe Słuchowisko”, opowiadanie gawęd na kocyku, zabawy relaksacyjne, oddechowe

14:00- 15:00 Zajęcia terapeutyczne, rozwijające w dzieciach zdolność empatii, budujące grupę: “Grupa bez przemocy”

15:00- 15:30 Jemy podwieczorek

15:30- 17:30 Czas zabawy i rozwoju, zabawy inicjowane przez dzieci; zabawy przyrodnicze, konstrukcyjne, plastyczne,

Indywidualne zajęcia z dziećmi: reedukator, psycholog, logopeda

17:30 Odbiór dzieci z Przedszkola

Czas pracy Przedszkola: od 7:30 do 17:30

Zajęcia podstawowe

 1. Edukacja prowadzona jest w zgodzie z pedagogiką Marii Montessori
 2. Zapewniamy codzienną naukę jęzka angielskiego, dzieci poznają język poprzez zabawę
 3. Zajęcia Muzyki – metodą pani Lidii Bajkowskiej
 4. Gimnastyka korekcyjna, nauka prawidłowej postawy, elementy masażu na 250 mkw sali fitness CALYPSO (poziom -1 w budynku)
 5. Warsztaty teatralne, które rozwijają w dziecku świadomość własnego ciała, wyrażania siebie ruchem, gestem
 6. Rytmika – oparta na nowoczesnych metodach umuzykalniających
 7. Amatorska Szkoła Szachowa Juniorów – zajęcia szachowe
 8. Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci i rodziców
 9. „Akademia Małego Podróżnika” – zajęcia badawczo- przyrodnicze, dzieci uczą się przeprowadzać różne eksperymenty fizyczne i chemiczne
 10. Zajęcia sportowe na sali fitness Calypso, dodatkowo zajęcia w Sali Integracji Sensorycznej
 11. Danielowe gotowanie – zajęcia kulinarne z kucharzem, odkrywające przed dziećmi tajniki gotowania
 12. Diagnoza psychologiczna oraz logopedyczną
 13. Spotkania z Biblią
 14. Zapewniamy stały kontakt z terapeutą pedagogicznym, reedukatorem
 15. Rozwijanie umiejętności matematcznych w oparciu o program „Dziecięcej matematyki”  E.Gruszczyk- Kolczyńskiej
 16. W rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych pracujemy „Metodą Dobrego Startu” M.Bogdanowicz​​
 17. Zajęcia edukacyjne w Przedszkolu są prowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej