Przedszkole DANIEL na Ursynowie

LEW PRZEDSZKOLA

Zapraszamy do  Przedszkola w Centrum Edukacji DANIEL przy ul. Nowoursynowskiej 154A, na granicy 2 dzielnic: Ursynowa i Wilanowa.

ZAPEWNIAMY:
* opiekę wykwalifikowanej, pełnej pasji kadry pedagogicznej
* piękne, przestronne, pełne światła sale z dostępem do łazienki dla dzieci
* ciekawe zajęcia rozwojowe dla Przedszkolaków (oferta opisana jest poniżej)
* smaczne posiłki odpowiednio dobrane do diety dziecka, które dzieci jedzą w jadalni
* bezpieczeństwo przebywania w przedszkolu

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem dnia i proponowanymi zajęciami.
Do zobaczenia w Danielu!

Grupy

W grupach przedszkolnych uczą się dzieci w różnym wieku. Zależy nam na stworzeniu atmosfery podobnej rodzinie, w której młodsze dzieci obserwują starsze i uczą się od nich, a starsze nabywają kompetencji społecznych i uczą się – ucząc młodszych. Niewątpliwymi zaletami współdziałania ze sobą dzieci z kilku roczników jest możliwość rozwijania niezależności od dorosłych, samodzielności oraz empatii. Przedszkolak w ciągu dnia działa korzystając z wybranych samodzielnie pomocy montessoriańskich. Swoboda wyboru dotyczy również miejsca, czasu i tempa pracy.

Sale i otoczenie

Maria Montessori podkreślała, że świat dziecka powinien być uporządkowany. Dzień musi mieć określoną strukturę i składać się z niezawodnych rytuałów. W naszym Przedszkolu otoczenie jest zorganizowane logicznie i estetycznie. W salach dominuje biały kolor i drewno, nie ma krzykliwych ozdób ani malowideł – tak charakterystycznych dla współczesnych przedszkoli. Dzięki temu naszym przedszkolakom łatwiej zachować koncentrację, czuć pokój i bezpieczeństwo.
Zgodnie z koncepcją Montessori ład i porządek panujące w sali przekładają się na wewnętrzne uporządkowanie dziecka. Dzieci nie korzystają z zabawek w czasie pracy własnej, w sali znajdują się jedynie pomoce dydaktyczne, ułożone w zgodzie z rozwojem dziecka.

Samodzielność

Nasze przedszkolaki uczą się byś samodzielne. Nauczyciel nie wyręcza dzieci kiedy uczą się jak myć buzie, twarz, zęby. Ważnym elementem edukacji praktycznego życia jest zachowanie w toalecie, właściwe zachowanie się przy stole, nakrywanie i sprzątanie po posiłkach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Rezultatem usamodzielnienia się jest to, że dzieci są zaradne, czują się sprawcze i silne.
Dziecko nie tylko samodzielnie wybiera rodzaj i miejsce pracy, ale także musi je właściwie przygotować. Po zakończeniu zajęć jego obowiązkiem jest również uporządkowanie miejsca, w którym przebywało.

Program wychowania przedszkolnego

W Chrześcijańskim przedszkolu Daniel realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, we właściwy dla Edukacji Montessori sposób. Uwzględniamy następujące obszary tematyczne:

● bezpieczeństwo, adaptacja, integracja,
● ćwiczenia praktycznego dnia,
● kształcenie zmysłów,
● edukacja matematyczna,
● edukacja językowa,
● wychowanie religijne,
● wychowanie dla kultury życia,
● wychowanie przez sztukę.

Plan dnia przedszkola

Plan dnia

7.30–8.00 Schodzenie się dzieci.

8:00-8:30 Zabawy w kręgu po polsku i po angielsku (muzyczno-ruchowe,

pamięciowe, paluszkowe, językowe).

8:30 – 9:00 Krąg – rozpoczęcie dnia w grupach

9.00–9.30 Śniadanie.

9.30–10.00 Czynności higieniczne i czytanie Biblii.

10.00–11.30 Czas pracy własnej/również j.angielski/zabawy ortofoniczne

11.30–12.00 II śniadanie

12.00–13.00 Zabawy na świeżym powietrzu

13.00–13.30 Obiad

13.30–14.00 Czynności higieniczne/podsumowanie dnia

14.00–14.30 Odpoczynek poobiedni – czytanie książek

14.30–15.30 Zajęcia dodatkowe/Swobodne zabawy/czytanie książki

15.30–15.45 Podwieczorek

15.30–17.30 Świetlica – czas odbioru dzieci / Zabawy konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe, gry stolikowe, kąciki zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu.

Czas pracy Przedszkola: od 7:30 do 17:30

Zajęcia podstawowe

 1. Zajęcia podstawowe

  1. Edukacja prowadzona jest w zgodzie z pedagogiką Marii Montessori
  2. Zapewniamy codzienną naukę języka angielskiego. Dzieci poznają język poprzez zabawę, piosenki, ruch
  3. Rytmika – oparta na nowoczesnych metodach umuzykalniających
  4. Gimnastyka korekcyjna na sali fitness CALYPSO
  5. Liczne wycieczki do lasu, do muzeów, teatrów i w inne ciekawe miejsca w Warszawie i nie tylko.
  6. Diagnoza psychologiczna oraz logopedyczna.
  7. Zapewniamy stały kontakt z terapeutą pedagogicznym, reedukatorem, psychologiem, terapeutą SI, fizjoterapeutą
  8. Sensoplastyka – zajęciaplastyczne nakierowane na poznawanie świata przez dotyk
  9. Zajęcia ortofoniczne
  10. Zajęcia Szachowe
  11. Taniec – gdzie pojawiają się zarówno elementy tańca klasycznego, jak i nowoczesnego czy baletowego.
  12. Godzina biblijna oraz wspólne uwielbienie i modlitwa