Z powodu choroby nauczyciela nie odbędą się dziś lekcje religii.