W DANIELU mamy salkę muzyczną, w której dzieci mogą się uczyć. W naszej Sali konferencyjnej odbywają się liczne akademie i konkursy talentów, podczas których nasi najmłodsi mogą zaprezentować, czego się nauczyli. Cudowanie jest patrzeć jakie postępy robią dzieci i jak wzruszają pięknymi melodiami.

W naszym Chrześcijańskim Przedszkolu i Szkole (Centrum Edukacji DANIEL) lekcje muzyki prowadzi Pani Lidia Bajkowska. To wyjątkowe zajęcia, podczas których dzieci same komponują!
Uczniowie DANIELA prowadzeni przez Panią Lidię Bajkowską skomponowali utwory, nadali im tytuły. Powstała pierwsza na świecie książka z melodiami dzieci w wieku od 3 do 9 lat z jednej placówki. Nazwę wymyśliła uczennica Daniela „Bajkowe Nutki” („The Fairy-Tale Notes).

Uczymy dzieci metodą Lidii Bajkowskiej. Na czym ona polega?
To trwała i efektywna nauki nut i gry na fortepianie zgodnie z naturą dziecka. Zgodnie z metodą uczymy muzyki w sposób naturalny dla percepcji małego dziecka. Po 1 indywidualnej lekcji dziecko potrafi zagrać z nut (a nie ze słuchu) nawet 5 utworów na fortepianie.
Dzieci uczą się muzyki komponując ją. Już po kilku lekcjach każde dziecko może skomponować własne melodie i zapisać je na pięciolinii. Metoda Lidii Bajkowskiej wyróżnia się sposobem przedstawienia treści i konstrukcją. Poprzez skojarzenia obrazowe i zabawę nawet najmłodsze dzieci przyswajają sobie podstawowe terminy muzyczne, a dzięki personifikacji i animacji nut są w stanie bardzo szybko nauczyć się abecadła muzycznego. Do zrozumienia, a zatem i polubienia przedmiotu, przyczyniają się również barwnie i interesująco przedstawione treści programu nauczania, skorelowane z treściami innych edukacji (np. łączenie muzyki z plastyką, ruchem, tańcem, poezją, dramą, teatrem, itd.).
Metoda została sprawdzona w wieloletniej praktyce pedagogicznej Lidii Bajkowskiej, która potwierdziła jej skuteczność i zapewnianie bardzo dobrych wyników w nauczaniu. Nie jest to metoda zamknięta sama w sobie, lecz może współistnieć z innymi metodami opartymi na systemach edukacji muzycznej C. Orffa, E. J. Dalcroze’go, Suzuki i osiągnięciach „polskiej szkoły”.
Metoda Bajkowskiej dzięki swojemu twórczemu przełożeniu jest atrakcyjna dla zreformowanej polskiej szkoły i może zbudować dydaktykę muzyczną przyszłości.

Książka „Bajkowe Nutki” będzie dostępna w sprzedaży w Polsce i zagranicą. Jest to pozycja dwujęzyczna (w j. angielskim i polskim).
Więcej informacji o metodzie Bajkowskiej na stronie: www.lidiabajkowska.pl